เวลาละหมาด


นาฬิกา


ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต


ราคาทอง


จำนวนผู้เข้าชม

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
 

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง) ปีการศึกษา 2560

ระดับชั้น ชั้นปี ชาย หญิง รวม
อนุบาล อ.1 6 13 19
อ.2 40 41 81
อ.3 27 32 59
รวม 73 86 159
ประถมศึกษา ป.1 59 40 99
ป.2 54 43 97
ป.3 37 47 84
ป.4 49 32 81
ป.5 41 58 99
ป.6 45 35 80
รวม 285 255 540
มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 59 29 88
ม.2 23 26 49
ม.3 23 20 43
รวม 105 75 180
รวมทั้งสิ้น 463 416 879

 

 

ข้อมูลบุคลากรในโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง)
 

ระดับการศีกษาที่สอน จำนวน
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 7 8
ประถมศึกษา 7 24 31
มัธยมศึกษาตอนต้น 4 4 8
มัธยมศึกษาตอนปลาย - - -
อาชีวศึกษา - - -
ไม่ระบุ - - -
รวมทั้งสิ้น 12 35 47

 ดูภาพบุคลากรของเราได้ที่นี่... คลิกเลย

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการ

นายสมศักดิ์ อาแว

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายภาคิน  สติรักษ์

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

e-Money

69d595a2731fa3d3f3568dffa74cf022.gif


ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์

56e3fb7c99334d7bc1aeb34f16bbb0f6.jpg


ข่าวสารครูพันธ์ุใหม่


สหวิชาดอทคอม

TV Muslim


สอบงานราชการ


พยากรณ์อากาศ


ราคาน้ำมัน