เวลาละหมาด


นาฬิกา


ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต


ราคาทอง


จำนวนผู้เข้าชม

ตราประจำโรงเรียน

 

เพลงมาร์ชโรงเรียน

                        น้ำเงินเหลืองชาวทรายทอง เราน้องพี่

                        สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา

                        เรียนเป็นเรียน เล่นเป็นเล่น ให้เป็นเวลา

                         รักก้าวหน้า ให้สมแคว้นดินแดนทอง

                         รักทั้งชื่อถือทั้งศักดิ์รักทั้งชาติ

                         รักทั้งศาสน์จอมบพิตร จิตเลื่อมใส

                         รักธรรมะ รักประชาธิปไตย

                         ชูโชคชัย ให้ทรายทอง เราไชโย ไชโย ไชโย


ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการ

นายสมศักดิ์ อาแว

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายภาคิน  สติรักษ์

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

e-Money

69d595a2731fa3d3f3568dffa74cf022.gif


ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์

56e3fb7c99334d7bc1aeb34f16bbb0f6.jpg


ข่าวสารครูพันธ์ุใหม่


สหวิชาดอทคอม

TV Muslim


สอบงานราชการ


พยากรณ์อากาศ


ราคาน้ำมัน