เวลาละหมาด


นาฬิกา


ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต


ราคาทอง


จำนวนผู้เข้าชม

ปรัชญาโรงเรียน ปญฺญา วธเนน เสยฺโย  (ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์)

คติพจน์โรงเรียน ปัญญานำมาซึ่งความสำเร็จ
อักษรย่อ ท.4

สีประจำโรงเรียน น้ำเงิน-เหลือง

            น้ำเงิน  หมายถึง   ความสง่างาม หนักแน่นมั่นคงและเป็นผู้นำทางวิชาการ

            เหลือง  หมายถึง  ความร่าเริงสดใสความอ่อนหวานน่ารักของเด็กนักเรียน

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการ

นายสมศักดิ์ อาแว

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายภาคิน  สติรักษ์

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

e-Money

69d595a2731fa3d3f3568dffa74cf022.gif


ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์

56e3fb7c99334d7bc1aeb34f16bbb0f6.jpg


ข่าวสารครูพันธ์ุใหม่


สหวิชาดอทคอม

TV Muslim


สอบงานราชการ


พยากรณ์อากาศ


ราคาน้ำมัน