เวลาละหมาด


นาฬิกา


ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต


ราคาทอง


จำนวนผู้เข้าชม

1. ข้อมูลทั่วไป

                โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง)  ตั้งอยู่เลขที่  2 ถนนทรายทอง 5 ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอ     สุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส  รหัสไปรษณีย์  96120  โทรศัพท์ 073-611061 โทรสาร 073-612534  E-mail:t4.kolok@gmail.com สังกัด เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก   อำเภอสุไหงโก-ลก   จังหวัดนราธิวาส
 

เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 29 ห้องเรียน

โรงเรียนมีเนื้อที่  12  ไร่  3  งาน  Tessaban 4 School (Bansaitong)

 

2. ประวัติโรงเรียน

                เดิมชื่อโรงเรียนบ้านกือดาบารูได้เริ่มดำเนินการเปิดสอนเมื่อวันที่ 6 กันยายนพ.ศ.2501 โดยการชักนำของนายดำสุวรรณศักดิ์ซึ่งได้สละแรงงานร่วมกับราษฎรในตำบลปาเสมัสอำเภอสุไหงโก-ลกรวมเป็นเงินทั้งสิ้น  6,244  บาทในฐานะที่ท่านเป็นกำนันตำบลปาเสมัสอำเภอสุไหงโก-ลกได้แนะนำชักชวนราษฎรดังกล่าวได้เงินดังที่ระบุไว้แล้วและได้นำเงินไปซื้อสังกะสีจำนวน 98 แผ่น เสาไม้จำนวน 10 ต้นได้เครื่องบนและไม้ค้ำฝารวมทั้งหมด  111 ชิ้นได้ไม้ทำโต๊ะม้านั่ง 30 ชุด ซื้อตะปู 19 กิโลกรัมตะปูสังกะสี 1 กล่องไม้ไผ่จำนวน 20ลำต่อไปได้จัดการปรับที่ดินร่วมกันสร้างโรงเรียนโดยการควบคุมของกำนันที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนนี้ปัจจุบันเป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งได้ตกลงเช่ากันตามแบบของทางราชการเนื้อที่  12 ไร่ 3งาน

                ในวันที่  6  กันยายนพ.ศ. 2501  ก็ได้ทำพิธีเปิด โดยมีนายเอื้อนสุนทรเกศ นายอำเภอสุไหงโก-ลกเป็นประธานรับมอบโรงเรียนทางอำเภอได้บรรจุนายถัดขาวปลอดมาเป็นครูรักษาการแทนครูใหญ่โรงเรียนดำรงอยู่ได้ด้วยการบำรุงรักษาของราษฎรดำเนินการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

                ต่อมาเมื่อวันที่ 2 กันยายนพ.ศ. 2503  ได้ย้ายอาคารเรียนชั่วคราวเพื่อทำการสร้างอาคารใหม่ทั้งนี้เนื่องจากอธิบดีกรมสามัญได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนและเห็นสภาพของอาคารเรียนท่านจึงให้งบประมาณใน  ปี2504  จำนวน 100,000 บาทเพื่อสร้างอาคารเรียน

                เนื่องจากได้ขยายเขตเทศบาลออกไปจึงทำให้โรงเรียนบ้านกือดาบารูติดอยู่ในเขตเทศบาลจึงขึ้นอยู่กับเทศบาลตำบลสุไหงโก-ลกดังนั้นในวันที่  11  เมษายนพ.ศ. 2511  ทางโรงเรียนจึงได้โอนไปขึ้นอยู่เป็นโรงเรียนเทศบาลและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง ) เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่7  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 เปิดขยายโอกาสทางการศึกษาชั้นม.1–ม.3ปัจจุบันการศึกษา 2560ทำการสอนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีนักเรียนทั้งสิ้น 887 คน

 

3. ที่ตั้งสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง)

เลขที่ 2 ถนนทรายทอง 5 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส โทรศัพท์ 073-611061 โทรสาร 073-612534

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการ

นายสมศักดิ์ อาแว

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายภาคิน  สติรักษ์

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

e-Money

69d595a2731fa3d3f3568dffa74cf022.gif


ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์

56e3fb7c99334d7bc1aeb34f16bbb0f6.jpg


ข่าวสารครูพันธ์ุใหม่


สหวิชาดอทคอม

TV Muslim


สอบงานราชการ


พยากรณ์อากาศ


ราคาน้ำมัน