เวลาละหมาด


นาฬิกา


ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต


ราคาทอง


จำนวนผู้เข้าชม

ชื่อ : นางสุนทรีย์ลักษณ์ วิมุตตา

เข้ารับตำแหน่ง : 04 มกราคม 2561
หมดวาระ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายถัด ขาวปลอด

เข้ารับตำแหน่ง : -
หมดวาระ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายทวีเขต ปานประสงค์

เข้ารับตำแหน่ง : -
หมดวาระ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายจันทร์ วุณาพันธ์

เข้ารับตำแหน่ง : -
หมดวาระ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวสมใจ การเกษม

เข้ารับตำแหน่ง : -
หมดวาระ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางเพ็ญศรี แสงแก้ว

เข้ารับตำแหน่ง : -
หมดวาระ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายประวิช สมัครกิจ

เข้ารับตำแหน่ง : -
หมดวาระ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางรสสุคนธ์ กอและ

เข้ารับตำแหน่ง : -
หมดวาระ : -
รายละเอียด.. »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการ

นายสมศักดิ์ อาแว

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายภาคิน  สติรักษ์

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

e-Money

69d595a2731fa3d3f3568dffa74cf022.gif


ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์

56e3fb7c99334d7bc1aeb34f16bbb0f6.jpg


ข่าวสารครูพันธ์ุใหม่


สหวิชาดอทคอม

TV Muslim


สอบงานราชการ


พยากรณ์อากาศ


ราคาน้ำมัน